Změna úhrady

Dnem 1. února 2024 se zvedá úhrada za ubytování klienta v našem zařízení dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací…