Vzděláváme se II.

logo1

Domov důchodců Božice, p.o.,je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 účastníkem projektu č. CZ.1.07/3.2.04/04.0046 „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí“ Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad.

V rámci uvedeného projektu budou vytvořeny, pilotně ověřeny a následně evaluovány tři vzdělávací programy určené pro pracovníky sociální péče, střední zdravotnický personál a vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních služeb pečující o klienty s demencí.

Záměry projektu vycházejí z potřeby prohloubit odborné znalosti v oblasti demence a zvýšit kvalitu paliativní péče o pacienty s tímto onemocněním.

Projekt byl schválen a je realizován v globálním grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji č. CZ.1.07/3.2.04 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.