Upozornění pro návštěvy

Od 1.6. jsme pro návštěvy z důvodu velkého zájmu zdvojnásobili počet objednacích termínů.

Nepochybujeme o přínosu návštěv rodinných příslušníků i jiných blízkých pro naše klienty, také my jsme rádi, že Vás v našem zařízení můžeme přivítat. Při objednávání termínů nebo při samotné návštěvě ale často dochází ze strany návštěvníků k nedodržení doporučeného postupu, věříme že jen neúmyslně.

Pro zpřehlednění a zjednodušení pravidel pro návštěvy jsme proto pro tento příspěvek použili symbolů dopravních značek, které zná každý. Vybrali jsme takové, u kterých je význam podobný jak ve spojitosti s dopravou, tak i s návštěvami v Domově.

 

Využívejte rezervační systém a dodržujte návštěvní dobu; bez předchozího objednání bohužel nemůžeme návštěvu umožnit. Vaše nedochvilnost zkracuje dobu návštěvy. Potřebné dokumenty mějte připravené.

 

 

Buďte ohleduplní. Objednávejte se pokud možno pouze 1x týdně. Pokud víte, že na návštěvu nedorazíte, zrušte ji. Vycházíme z údajů rezervačního systému a neručíme za dochvilnost návštěvníků, kteří dorazili před Vámi.

 

Na návštěvu přicházejte nejvýše v počtu 2  osob,  dodržujte rozestupy a další doporučená hygienická pravidla.

 

 

 

Řiďte se instrukcemi personálu. Ošetřující personál může umožnit návštěvu pouze řádně objednanou, se všemi potřebnými dokumenty.  Platnost PCR testu je 7 dní, platnost antigenního testu jsou 3 dny (72 h).

 

 

 

-chlup-