Setkání s bývalými zaměstnanci

Na včerejšek jsme pro naše bývalé zaměstnance uspořádali společné setkání. Setkání mělo mě původně proběhnout přede dvěma měsíci, ale z důvodu zvýšeného výskytu chřipky bylo zrušeno a odloženo. Setkání se opravdu vydařilo. Oslovili jsme 32 našich zaměstnanců, kteří z našeho Domova v minulosti odešli do důchodu a naprostá většina dorazila. Setkání začalo v 10 hodin dopoledne přivítáním hostů naší paní ředitelkou a dalšími členy vedení Domova a přípitkem a v příjemném rytmu pokračovalo do odpoledních hodin.

Zábava byla volná, velmi přirozená a neorganizovaná, atmosféra nanejvýš přátelská. Někteří z návštěvníků se neviděli desítky let, bylo o čem mluvit, na co vzpomínat, čemu se smát. Prohlížely se staré fotografie, došlo také na setkání s některými našimi klienty – pamětníky a na prohlídku celého Domova. Hlavně díky vzpomínkám našich vzácných hostů si člověk mohl uvědomit, co vše se u nás změnilo. 

Podle radosti při setkání a emocí při loučení je jasné, že se podobné setkání bude jistě opakovat. Chtěli bychom poděkovat všem našim bývalým pracovníkům za jejich návštěvu a za práci, kterou pro Domov Božice po dlouhá léta vykonávali, velké díky patří do kuchyně, za přípravu pohoštění a výborného guláše k obědu, velké díky patří také našim aktivizačním pracovnicím za bezchybný catering.

-chlup-