Schůzka s rodinami

Ve čtvrtek 18.8. se měly konat další schůzky s rodinami. To, že na schůzku nedorazili Hujerovi, jsme očekávali a s jejich nepřítomností jsme se rychle a lehce smířili. Ale jejich nepřítomnost na každé z doposud pořádaných schůzek se snad stala příkladem také všem ostatním rodinám – nedorazil totiž nikdo.

A to byla škoda – rodinní příslušníci mohli ochutnat buchtu a koláč, kterou jim před několika hodinami společnými silami upekli jejich blízcí. Na moučnících si tak pochutnají dnes u kávy naši klienti.

Nulový počet včerejších návštěvníků má ale snad rozumová vysvětlení:

  • včera bylo obzvlášť horko a dusno (což mohlo od cesty k nám návštěvníky odradit)
  • rodinní příslušníci byli o chodu Domova informováni dostatečně i bez schůzky. 

Zářijové setkání s rodinami našich klientů jsme sloučili s termínem konání dne otevřených dveří, který se koná 4. září, s programem od 13:00 do 17:00 a na který rodinné příslušníky a přátele našich klientů srdečně zveme. 

Příští schůzka bude probíhat 20. října od 15:00 do 16:00.  

Termíny dalších schůzek jsou k nalezení v plánu aktivit, stejně tak jako reportáže z aktivit již proběhlých. 

Na shledanou na dni otevřených dveří!

 

-chlup-