Nový výtah

“HRUBÁ STAVBA”
DLÁŽDĚNÍ V HORNÍ ČÁSTI
ZASKLENO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem loňského roku jsme začali v našem Domově budovat nový venkovní výtah. Po svém dokončení bude jak nám a našim klientům, ale také návštěvám, sloužit ke zdolání velkého výškového rozdílu při vstupu do hlavní budovy. Na přiložených fotografiích můžete vidět dosavadní postup prací.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chlup-