Nová lůžka

KOMPLETACE A PŘEPRAVA

Dnes jsme převzali od firmy LINET nová elektrická polohovací lůžka Sentida 3. S firmou LINET jsme nespolupracovali poprvé, jejich lůžka jsou velmi spolehlivá (ať už lůžka Sentida, nebo již dříve pořízená lůžka Latera), stejně tak dodání nebo servis. Kompletace a přeprava lůžek do pokojů klientů díky profesionalitě pracovníků (děkujeme jim za souhlas se zveřejněním fotografie) probíhala opět naprosto plynule a běžný život v Domově narušila jen minimálně.

Součástí dodávky některých z těchto lůžek byl také aktivní antidekubitní systém Air2Care, který je velmi důležitou součástí péče o naše imobilní klienty. Popis těchto speciálních matrací bude obsahem dalšího příspěvku.

“ZABYDLENÉ” LŮŽKO

-chlup-