Nová rubrika příspěvků

Vytvořili jsme novou rubriku příspěvků, ve které bychom chtěli veřejnost seznámit se zajímavostmi, které se přímo nebo nepřímo dotýkají Domova v Božicích. 

Obsahem rubriky budou zajímavé současné i historické fotografie, které mohou Domov zobrazovat z netypických úhlů pohledu, doplněné krátkým vysvětlujícím textem. Dalším zamýšleným údělem nové rubriky budou příspěvky popisující některé prostředky technického vybavení Domova, se kterými bychom chtěli seznámit veřejnost; a jiné zajímavosti z Domova. Příspěvky v nové rubrice můžete v budoucnu na těchto stránkách hledat v hlavním menu pod odkazem ZAJÍMAVOSTI.

Malou nápovědou k získání představy o obsahu nové rubriky může být následující foto: