Nová brána

Z důvodu nevyhovujícího stavu brány na nádvoří Domova jsme přikročili k její opravě. Původní vrata dosluhovala a ani pilíře už nebyly v úplném pořádku. O demolici staré a o průběhu stavby nové brány budeme průběžně informovat.

Doufáme, že naši návštěvníci budou ke vjezdu do areálu užívat pouze tuto bránu, která je nasměruje do jediného správného vchodu pro návštěvy. Ostatní vchody do budovy totiž návštěvníkům určeny nejsou.

STARÁ TO MÁ SPOČÍTANÉ
Z POLOVINY ZBOURANÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z POLOVINY STOJÍCÍ
DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chlup-