Nová a stará kronika

Pro uchování všeho, co za uchování stojí, jsme navázali na dlouhou tradici božického “domovského” písemnictví a pořídili novou kroniku (na horním obrázku je ta vlevo). Péči o ni jsme do budoucna svěřili zaměstnankyni s pěkným rukopisem a s dalšími potřebnými vlastnostmi (a především té, která k tomu byla svolná).

Nejstarší naše kronika popisuje období od roku 1954 do roku 2009 (s přestávkami) a svým vyvedením pro další kronikáře nastavila velmi vysokou laťku. Její hodnota spočívá nejen v grafickém a textovém zpracování, ale také v malebných stoletých slovech a jejich koncovkách, které dnes již nepoužíváme. Její zpracování dopovídá době, ve které byla psána a proto obsahuje (hlavně zpočátku) jen velmi málo fotografií, které se staly běžnou a někdy nadbytečnou součástí až mnohem později.

Fotokopie několika prvních listů pro názornost zveřejňujeme. Vzhledem ke stáří dokumentu se doufejme nemusíme obávat porušení GDPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chlup-