Návštěvy v Domově Božice jsou povoleny od 25.5.2020 za těchto podmínek:

ZÁSADY PŘI NÁVŠTĚVĚ KLIENTA DOMOVA BOŽICE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY V DOBĚ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM

Vstup do budovy pouze v roušce.

Dětem do 18 let vstup nedoporučujeme z důvodu ochrany klientů

NÁVŠTĚVNÍ HODINY – 10,00 – 17,00 hod

Z provozních důvodů žádáme návštěvy o vstup ze zadní strany budovy. Parkovat lze podél cesty na trávě, jen prosíme, neblokujte příjezd pro sanitky a zásobování.

Je vhodné se domluvit na čase návštěvy s personálem oddělení na čísle 515 257 122 z důvodu koordinace počtu osob v pokojích a jiných prostorách.
Při neohlášené návštěvě by se mohlo stát, že budete čekat delší dobu. Návštěvy jsou omezeny vždy na dva rodinné příslušníky ve stejném čase u jednoho klienta v pokoji.
Pokud možno, u klientů by měly probíhat návštěvy ve venkovních prostorách – zahrada, terasa.

U vstupu do budovy jsou připraveny tiskopisy Čestné prohlášení. Prosíme po přečtení o jeho vyplnění, podepsání a předání personálu na příslušném oddělení. Doporučujeme seznámit se s jeho zněním, vytisknutím a vyplněním před samotnou návštěvou. Tiskopis ke stažení ZDE.

Při vstupu do budovy a do pokoje si, prosím, vydezinfikujte ruce (dezinfekce jsou umístěny u každého vchodu a v každém pokoji).

Členy rodiny žádáme, aby se ihned po příchodu na dané oddělení nahlásili
u službu konajícího personálu. Personál návštěvě změří teplotu a doprovodí
ke klientovi, kterému nasadí roušku.

S ohledem na ztížené dýchání vašeho rodinného příslušníka v roušce omezte prosím svoji návštěvu na pokoji na co možná nejkratší dobu.

Dodržujte 2metrové hranice – zdržte se tělesného kontaktu (polibky, podání ruky,..) – víme, že je to těžké, ale chráníte tím své blízké.

Jídlo pouze přinášejte vždy jen v originálním balení (ne domácí výroby uložené v dózách!!!!!!).

Při odchodu z pokoje si opět vydezinfikujte ruce a upozorněte na svůj odchod personál, který sundá klientovi roušku, kterou hygienicky zlikviduje.

Prosíme vás, zdržujte se pouze u svého rodinného příslušníka a nekontaktujte ostatní klienty v pokoji a nedávejte jim žádné jídlo – respektujte, prosím, ochranu zdraví
i spolubydlících v pokoji.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám společně podaří těmito kroky snížit riziko přenosu nákazy na naše klienty – vaše blízké.                        

                                                                                Ivana Petrášková, ředitelka