Medaile pro pana Jaroslava

Dnes v odpoledních hodinách do Domova v Božicích dorazila dvě hasičské auta s posádkou. Ačkoliv mohl leckoho tento pohled zmást a jiné možná vyděsit, díkybohu nehořelo. Sbor dobrovolných hasičů z Tasovic společně s místním starostou nás navštívili, aby předali významné ocenění za zásluhy svému dlouholetému veliteli a našemu klientovi, panu Jaroslavovi. Společně s hasiči přijela také rodina klienta, aby tento jedinečný zážitek mohla sdílet společně s ním.

Pan Jaroslav byl překvapený a velmi dojatý, a to nejen on. O jeho radosti z návštěvy kolegů hasičů a o svém dojetí při pohledu na hasičské auto nebo uniformy nemusel dlouho nikoho přesvědčovat. Cenu za dlouholeté zásluhy panu Jaroslavovi předal nynější velitel sboru, pak našemu oceněnému všichni blahopřáli. Překvapením pro každého z nás byla také hudba, o kterou se hasiči postarali, přivezli si ji totiž s sebou. A kapela hrála opravdu dobře…

Jako místo tohoto komorního setkání jsme zvolili verandu Domova, která pro potřeby této návštěvy a pro podání drobného občerstvení naprosto vyhovovala. Navíc poskytovala pohled na hasičský automobil, v našem seniorovi očividně probouzející dávno zapadlé vzpomínky na dobu v uniformě.

 

Ačkoliv počet návštěvníků převyšoval povolený počet pro návštěvu klienta (2 osoby), bylo od prvního okamžiku jasné, že musíme toto významné a jedinečné setkání umožnit a jsme velmi rádi, že proběhlo (navíc všichni hosté nám prokázali svoji bezinfekčnost). Jejich milá návštěva nám všem připomněla, že život se kromě starostí skládá také z drobných a větších radostí. Navíc nás pan starosta pozval do Tasovic na Ostatky, takž je docela dost možné, že si dnešní dobou náladu zopakujeme.

SDH z Tasovic děkujeme za milou návštěvu a přejeme jen samé bezpečné zásahy.  

Z ÚSPĚCHU NAŠE KLIENTA MĚL RADOST I PERSONÁL
A DOŠLO I NA TANEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chlup-