Matematické volební okénko

Volba prezidenta je velmi důležitá, o tom není pochyb.

Kolikrát za život má každý z nás možnost podílet se na této volbě?

V souvislosti s blížícími se letošními volbami jsme si tuto otázku položili a také jsme se na ni pokusili odpovědět. Při výpočtu jsme ale zaokrouhlovali, statistická data jsme v některých případech vykládali posvém, proto i výsledek nemusí být přesný. Budeme velmi rádi, pokud čtenáři tohoto příspěvku budou počítat s námi (a odhalí případné chyby nebo další nepřesnosti). Navíc – jakákoliv kreativní práce navíc pro náš mozek je to nejlepší, co pro něj můžeme udělat. Kdyby každý řádek výpočtu dokázal oddálit nástup některého degenerativního onemocnění mozku o jedinou minutu, i to by stálo za to. 

Voleb se může zúčastnit každá osoba starší 18 let (pokud není v tomto právu rozhodnutím soudu omezena).

Pro potřeby našeho výpočtu jsme průměrný věk dožití v ČR zaokrouhlili na 80 let.

80 – 18 = 62. Průměrný Čech je ve svém životě 62 let voličem, pro zjednodušení toto číslo zaokrouhlíme na 60.

60 : 5 = 12. Protože prezidentské volby se konají jen jednou za 5 let, průměrný Čech se jich může zúčastnit 12 x.

Pro náš výpočet jsme samozřejmě nebrali v úvahu, kdy přesně každý volič dosáhl věku 18 let. Vhodné datum našeho narození totiž každému z nás (alespoň teoreticky) dává možnost účastnit se této volby vícekrát – o jednu návštěvu volební místnosti více.

Příklad: představte si občana, který 1.1.2023 oslavil 18-té narozeniny, tudíž je uzpůsoben volit. Volit může už ve stejném roce, kdy narozeniny slavil.

Proti tomu jeho kamarádovi, který své 18-té narozeniny oslaví až po volbách, tato možnost chybí a svých prvních voleb prezidenta se účastní až ve svých 23 letech.

Pouze pro potřeby našeho příkladu dále předpokládejme, že se volby budou s železnou pravidelností a za všech okolností konat přesně po 5 letech,  (tzn. v letech 2023, 2028, 2033, 2038…), tedy v letech, která končí číslicemi 3 a 8. Rok narození 18-ti letých voličů, kteří v těchto letech voleb zúčastní poprvé, končí číslovkami 0 nebo 5 (2023-18=2005;  2028-18=2010…). Pokud bychom pro potřeby našeho příkladu nebrali v potaz ani měnící se porodnost v různých letech, potom možnost jedné volby navíc má každý 5 volič z 10 (20% šance).

Tímto jsme způsobem, nad kterým by leckterý statistik zaplakal, dosáhli cíle: průměrný Čech se voleb prezidenta může zúčastnit 12 krát za život (většina žen, vzhledem k vyššímu věku dožití  spíše 13 krát) a každý má přitom 20% (viz výše) šanci na další zvýšení tohoto počtu. Při počtu 2 kol se tedy většina z nás může voleb zúčastnit 24x – 26x. Při zohlednění volební účasti z minulých voleb (asi 62%) by se tato čísla ale rázem snížila na 15 x – 16 x.

-chlup-