Kniha aktivit

Návštěvníci Domova si možná v posledních několika měsících všimli menších listů s fotografií a QR kódem. Tyto listy byly (a nadále budou) k dispozici na nástěnkách a sloužily k seznámení s aktivitami a jinými důležitými činnostmi Domova v Božicích. Informace na těchto listech jsou jen krátkou a strohou ochutnávkou z reportáží nebo příspěvků, které se čtenáři zobrazí po naskenování příslušného QR kódu.

Původně pro potřeby Dne sociálních služeb a pro potřebu prezentace našich činností jsme z těchto listů sestavili Knihu aktivit. Návštěvníky našeho stánku tato kniha svoji interaktivitou zaujala, proto je ode dneška k dispozici také rodinám našich klientů a dalším návštěvníkům Domova. K nahlédnutí bude v jídelně I. oddělení, určitě ji nepřehlédnete – výrazné modré desky, výrazný nadpis. Přímo na deskách naleznete také heslo k WIFI připojení pro hosty. 

Pro zobrazení vybraného článku použijte fotoaparát vašeho mobilního telefonu a namiřte na QR kód (nefoťte), poté otevřete nabízenou stránku.


-chlup-