Jarní a Velikonoční Radovanek

Vážená ergoterapeutka Veronika Čábelková ve svém volném čase zpracovává sezonní tematické listy k procvičování paměti, tzv. Radovanky, které zasílá našim seniorům pro zpříjemnění volného času.

S jejím svolením zveřejňujeme jak Radovanka jarního, tak Velikonočního. Posíláme velké díky do Prahy!