Úhrada služeb

Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a úkony péče.

Ubytování

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).

pokoj cena za den cena za měsíc
Vícelůžkový pokoj 166 Kč 4980 Kč
2lůžkový pokoj 181 Kč 5430 Kč
1lůžkový pokoj 191 Kč 5730 Kč

Stravování

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (svačina).
Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady spojené s přípravou jídla.

Racionální strava v rozsahu tří hlavních jídel:

denně měsíčně snídaně oběd večeře
potraviny 79,00 Kč 2370,00 Kč 21,00 Kč 35,00 Kč 23,00 Kč
režie 61,00 Kč 1830,00 Kč 15,00 Kč 26,00 Kč 20,00 Kč
celkem 140,00 Kč 4200,00 Kč 36,00 Kč 61,00 Kč 43,00 Kč

Racionální strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel:

denně měsíčně snídaně svačina oběd svačina večeře
potraviny 101,00 Kč 3030,00 Kč 21,00 Kč 11,00 Kč 35,00 Kč 11,00 Kč 23,00 Kč
režie 69,00 Kč 2070,00 Kč 15,00 Kč 4,00 Kč 26,00 Kč 4,00 Kč 20,00 Kč
celkem 170,00 Kč 5100,00 Kč 36,00 Kč 15,00 Kč 61,00 Kč 15,00 Kč 43,00 Kč

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Po předložení potvrzení o výši příjmů bude úhrada za ubytování a stravu snížena.

Sociální pracovnice se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami.