Úhrada služeb

Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a úkony péče.

Ubytování

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).

pokoj cena za den cena za měsíc
Vícelůžkový pokoj 156 Kč 4680 Kč
2lůžkový pokoj 166 Kč 4980 Kč
1lůžkový pokoj 176 Kč 5280 Kč

Stravování

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (svačina).
Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady spojené s přípravou jídla.

Racionální strava v rozsahu tří hlavních jídel:

  denně měsíčně snídaně oběd večeře
potraviny 79,00 Kč 2370,00 Kč 21,00 Kč 35,00 Kč 23,00 Kč
režie 53,00 Kč 1590,00 Kč 13,00 Kč 23,00 Kč 17,00 Kč
celkem 132,00 Kč 3960,00 Kč 34,00 Kč 58,00 Kč 40,00 Kč

 

Racionální strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel:

 

  denně měsíčně snídaně svačina oběd svačina večeře
potraviny 93,00 Kč 2790,00 Kč 21,00 Kč 7,00 Kč 35,00 Kč 7,00 Kč 23,00 Kč
režie 57,00 Kč 1710,00 Kč 13,00 Kč 2,00 Kč 23,00 Kč 2,00 Kč 17,00 Kč
celkem 150,00 Kč 4500,00 Kč 34,00 Kč 9,00 Kč 58,00 Kč 9,00 Kč 40,00 Kč

 

Diabetická strava:

  denně měsíčně snídaně svačina oběd svačina večeře I. večeře II.
potraviny 101,00 Kč 3030,00 Kč 21,00 Kč 7,00 Kč 35,00 Kč 7,00 Kč 23,00 Kč 8,00 Kč
režie 59,00 Kč 1770,00 Kč 13,00 Kč 2,00 Kč 23,00 Kč 2,00 Kč 17,00 Kč 2,00 Kč
celkem 160,00Kč 4800,00Kč 34,00Kč 9,00Kč 58,00Kč 9,00Kč 40,00Kč 10,00 Kč

 

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Po předložení potvrzení o výši příjmů bude úhrada za ubytování a stravu snížena.

Sociální pracovnice se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami.