Tradice Vánoc aneb o spolupráci s SOŠ a SOU Přímětická

Minulý týden ve čtvrtek zavítali do Domova Důchodců v Božicích studenti SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ze Znojma v rámci předmaturitního projektu Tradice Vánoc.
Zahájení se konalo v aktivizační místnosti, která  dýchala vánoční atmosférou. U  připraveného pohoštění z Klubu Prostřeno i cukroví od studentů se obyvatelé domova mohli potěšit i vzpomínkou na Vánoce jejich dětství. Studentky vedli mezigenerační dialog s jak jinak než vánoční tématikou. ,,Víte,  Vánoce byly chudé, ale tak radostné. Měli jsme
jednoduchý stromeček zdobený podomácku vyrobenými ozdobami a jak voněly po domě perníčky s jehličím. Všude napadlo vždycky tolik sněhu, byly to takové Ladovy Vánoce,” svěřila se všem přítomným s krásnou vzpomínkou jedna z dotazovaných klientek.
V prostorách jídelny probíhalo divadelní představení pohádky Mrazík a Narození Ježíš Krista. Pěvecký sbor zněl domovem a obyvatelé s obdivem naslouchali krásné melodii Vánoc. Na závěr studenti rozdávali  perníčky a touto sladkou tečkou se společně rozloučili. Patří jim naše srdečné  poděkování. Další spolupráce probíhá již  v těchto dnech, kdy u nás vykonávají praxi studenti Sociálního oboru SOŠ Přímětické.

Pěkný předvánoční čas přeje všem
Markéta Kalinová, vedoucí aktivizace DD

 

divadelní představení Narození Ježíše Kristapěvecký sborvystoupení pěveckého sboruzahájení přednáškou na téma Vánoční tradice