Solidarita za dveřmi Domova důchodců

Domov důchodců Božice uvítal v sobotním odpoledni u příležitosti Dne otevřených dveří všechny návštěvníky. Ti měli možnost shlédnout nejen nový interiér budovy, ale za otevřenými dveřmi na ně čekal bohatý kulturní program. Bylo opravdu čím se chlubit, na chodbách byly umístěny nástěnky s historií domova a aktivit, které toto sociální zařízení klientům nabízí. Nechybělo ani „tvořeníčko“ pro děti, kde si mohly samy nebo za pomoci aktivizačních pracovníků a klientů vyrobit větrník, ozdobného motýlka nebo si vymodelovat oblíbené zvířátko z keramické hlíny. Součástí nabídky tvoření v aktivizační místnosti byla i prodejní výstavka výrobků klientů. V přízemí obsluhovali studenti SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětickáa bylo na čem si pochutnávat. Od piva a lima přes očka a pečené dobroty až ke klobáse z udírny a hranolkám. Občerstvení bylo zcela zdarma a to díky velké solidaritě sponzorů. Akce byla promyšlená do posledního detailu, klidná, veselá a pestrá. Ačkoli byl program původně plánován v areálu zahrady, kvůli nepřízni počasí se odehrával uvnitř v prostorách jídelny a bylo na co koukat. Jak nám řekla moudro jedna z našich klientek, ,,dobrých lidí se vždycky vejde sestřičko´´ a také vešlo a to přes 200 návštěvníků a 85 účinkujících. Pan ředitel Ing. Jaromír Leisser uvítal návštěvníky a zahájil program, který moderovala vedoucí aktivizace Markéta Kalinová. Jako první se představil pěvecký sbor De Melodika v zastoupení 16 dam pod vedením paní učitelky Szabóové. V jejich podání zazněla africká a latinská píseň, hymna sboru a lidové písně. Dalšími velmi milými účinkujícími byly dětifolklórního kroužku Jarabáček z Drnholce pod vedením Mgr. Bronislavy Šimčíkové a Jaroslavy Jakubcové. V 25 minutovém  pásmu se střídaly moravské tanečky, říkanky a písničky. Děti vystoupily v severokyjovských  krojích a svým podáním vrátily naše klienty k moravským tradicím. Každá tvář se usmívala a nejedna neskrývala dojetí, jak to bylo krásné.Zůstali jsme opět v Božicích a tentokrát pod vedením Miriam Kočí se představily Mažoretky z kroužku Základní školy. Usměvavé dívky s pohybovým nadáním za doprovodu rytmické hudby pochodovaly v barvitých uniformách a v pestrých choreografiich. Rytmickou hudbu vystřídal klub Taneční terapie pod vedením Šárky Czerwonkové, Jitky Kročilové a Ivany Sůkupové. Terapie se zakládá na léčbě lidské duše hudbou, spojené s vyjádřením tanečních pohybových dovedností klientů. S lidovou písní „Červený šátečku“ vystoupilo 6 našich klientek v Božických krojích.

Když se řekne lidová píseň, většinou si představíme písně našeho mládí, které jsme slýchávali z úst našich babiček a dědečků. Pro obyvatele domova je však lidová píseň každodenním společníkem a zaznívá ze všech koutů. Pěvecký sbor pod vedením Magdy Řezníčkové se s námi podělil o krásné lidové písně.

Pásmo vystoupení trvalo přes hodinu a bylo vystřídáno duem Prima Band, tancovalo se a radovalo.

A to nejlepší přišlo nakonec. Pozvání přijala a s velkým sociálním cítěním k nám přijela, zpěvačka dobrého srdce paní Ilona Csáková. Její známé písně, mezi kterými nechybělo ani Tornero, rozhoupalo celé publikum. Nutno říci, že zpěvačka vystupovala pro klienty a to zcela zdarma a pro potěšení….moc si toho vážíme.

 Z kapacitních důvodů a pro dlouhodobou nepřízeň počasí jsme nedělali zpěvačce předem reklamu. Pokud by se konala akce v areálu zahrady zajisté byhom dali vědět obyvatelům obce. Do budoucna plánujeme další spolupráci s Ilonou Csákovou a jejím hostem z řad celebrit….máme se už teď na co těšit.

Díky velké solidaritě všech účinkujících a sponzorů si Domov důchodců zapíše do své historie malou a přece velkou akci, která byla více než zdařilá.

Velký dík patří fotografovi Borisi Hubáčovi ml. Zdokumentoval celou zdařilou akci a svým dílem významně přispěl k celkovému vyznění akce.

                                                                                      Maky

 VELKÉ_~1

JARABÁ~1

PĚVECK~1

TVOŘEN~1

JE_PRO~1 TANEČN~1

SOU_PŘ~1