Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku


Dne 20.5.2016 proběhlo v Domově důchodců Božice slavnostní ukončení Univerzity třetího věku. Sedmnáct seniorů převzalo z rukou zástupců Masarykovy univerzity Evidenční list programu celoživotního vzdělávání Masarykovu univerzity. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili pozvaní hosté, přátelé a rodinní příslušníci uživatelů Domova důchodců Božice. Lektoři Mgr. Mirka Dohnalová a Ing. Zbyněk Dohnal představili význam aktivity realizované v DD Božice. Pro připomenutí promítali ukázky z jednotlivých setkání.

Poděkování patří Masarykově univerzitě, Jihomoravskému kraji a společnosti DONASY s.r.o – Akademie trénování paměti za zprostředkování a organizaci kurzu Trénování paměti s cílem zapojit duševní aktivitu uživatelů Domova důchodců Božice. Průběh vzdělávacího projektu je uživateli Domova důchodců Božice jednoznačně hodnocen pozitivně a je důkazem, že i podzim života se dá prožít aktivně a smysluplně.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES