Slavnostní otevření po rekonstrukci

Pod střechou Domova důchodců v Božicích to voní novotou.

Slavnostní otevření rekonstruovaných částí se konalo ve středu 16.1.2013.  Přestřižení pásky bylo v rukách radního pro sociální oblast Jihomoravského kraje Mgr.Marka Šlapala, ředitele domova důchodců Ing.Jaromíra Leissera a starosty Božic Karla Haly.

Po úvodní prezentaci, kterou připravilo vedení domova důchodců následovala tisková konference. Poté již přišlo slavnostní přestřižení pásky před vstupem do druhého podlaží. Následovala prohlídka nových modernizovaných prostor. Třešničkou na dortu byla vyhlídka z nově zrekonstruovaného balkónu, který je svou historickou podobou a velikostí chloubou domova. Všichni ocenili přístup Jihomoravského kraje (a zvláště podporu bývalého radního dr. Altmana), který dodal potřebné finance na všechny tři realizované etapy stavby. Dále také stavební firmě Miloš Ryšavý, která rekonstrukci prováděla. Poděkování patřilo i obyvatelům za pochopení stavebních úprav. Nezapomnělo se také poděkovat zaměstnancům domova za  spolupráci v rámci stěhování.

Z tiskové konference vyplynulo: ,,Všichni zatím s politováním konstatujeme, že na fasádu v dohledné době peníze nebudou. Jak však zdůraznil radní Marek Šlapal, rozhodující je to, co vidí obyvatelé domova zevnitř a jak jim tyto prostory slouží. A to prostě dneska nemá chybu! Taky jsem přesvědčen, že v příjemném prostředí působí i příjemný personál. Je to poznat na každém kroku.″

Nejzajímavějším místem se stala bývalá prosklená veranda. Ta ještě dočasně v rámci rekonstrukce fungovala jako obytná místnost, aktuálně je to místnost společenská. Vznik reminiscenčního koutku s vystavenými předměty denní potřeby z dob dávno minulých. Je vymalovaný  válečkem,  který  dodává této místnosti atmosféru vyvolávající vzpomínky klientů na prostředí,  ve kterém vyrůstali.

Na závěr ještě několik faktografických údajů. Celý projekt rekonstrukce měl název “Stavební úpravy budovy č. 188”. Dotace představovala částku 14,4 mil. Kč. Snížila se kapacita objektu ze 100 lůžek na 87. 17 klientů patří do klasického domova důchodců a 70 klientů do domova důchodců se zvláštním režimem. V praxi to znamená, že zde převažují klienti, kteří potřebují individuální podporu a pomoc. Snížením kapacity se významně zlepšil komfort ubytovaných, neboť přibyly dvou a jednolůžkové pokoje a v každém pokoji je dnes instalováno umyvadlo. Razantnější přestavba nebyla možná vzhledem k architektuře historické budovy, která již brzy oslaví 110 let.

V květnu 2013 se můžeme těšit na Den otevřených dveří, na který vás tímto srdečně zveme.                                                                      Maky

 IMG_0526IMG_0527IMG_0533