Rozsvěcení vánočního stromu před školou

Dne 30.11.2014 jsme se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromečku před budovou základní školy. I letos jsme před školou měli vlastní stánek s výrobky klientů domova určené k prodeji. Za výtěžek se nakoupí pomůcky do aktivizační místnosti pro klienty domova.