Předvelikonoční týden v Domově důchodců

 Svíčky pod stojánky ohřívaly vosk a pod rukama klientů z domova důchodců vznikaly pestrobarevné kraslice. “Malérečkování“ kraslic se tentokrát konalo s klienty Chráněného bydlení z Šanova, kteří nás navštívili v pondělí,  týden před Velikonocemi. Přestože nám za okny padal sníh, k navození jarní atmosféry se zpívaly písně, recitovaly říkadla a vzpomínalo se na tradice spojené s pomlázkou.

Středa patřila Vajíčkovému dni.  Kulturní program plný her, zábavy, hudby a kvízu byl jak jinak než s vaječnou tématikou. O rozveselení se zasloužila    “ta slepička kropenatá“ která svým představením prováděla soutěžícím samé vylomeniny. Každý účastník si od slepičky odnesl vejce za klopou jako poděkování za účast. Dámy versus páni se utkali v hrách mezi které patřilo hledání ztraceného vejce v peří a skládání velikonočního zajíce. Dále také rozbíjení vejce, oddělování bílků od žloutků a ve zručnosti nejnáročnější bylo “kvedlání“ žloutkové pěny. Dámy byly tentokrát na sebe hrdé,  protože v soutěžním klání  vyhrály.

Ve čtvrtek se v rámci klubu Prostřeno pekly tradiční Jidáše. Pátek patřil zdobení perníčků, které si klientky předem  připravily na pondělí  jako sladkou odměnu pro pány.

Zkrátka týden velikonočních příprav jak má být, jen to jaro si tentokrát dává na čas….                                                                    MAKY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA