Pověry spojené s těhotenstvím

Dne 30.4.2015 mezi nás zavítaly Mgr. Klára Nádaská a sl. Magdaléna Drbalová, aby se zeptaly klientek DD Božice, jaké pověry spojené s těhotenstvím se tradovaly v minulosti. Pro klientky to bylo velmi zajímavé téma. Nezůstalo jenom při pověrách. Vzpomínaly na narození dítěte, křest, šestinedělí a období výchovy dětí. Zavzpomínaly na svoje vlastní dětství. Došlo i na recitaci básniček, které se jako děti učily.

Vše si pozorně zaznamenávala Mgr. Klára Nádaská, která studuje etnologii na Masarykově univerzitě v Brně a získané informace použije pro svou dizertační práci. Je dobře, že se mladá generace zajímá o vyprávění našich starších občanů a jejich vzpomínka se zaznamená a uchová. Právě život prostých lidí tvoří naši historii a jednou poskytne informace dalším generacím.