Poskytované služby

Ubytování

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Uživatel má k dispozici lůžko, uzamykatelný noční stolek, skříň s trezorem, poličku. Součástí vybavení většiny pokojů je televize a lednice. Na každém poschodí je k dispozici koupelna a sociální zařízení pro klienty.

Součástí služby ubytování je úklid pokoje a společných prostor domova. V prádelně domova se provádí praní, žehlení a oprava osobního a ložního prádla.

Stravování

Domov Božice zajišťuje klientům celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Klienti jsou o nabídce předem informování prostřednictvím zveřejněného jídelního lístku. V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu uživatele.

V roce 2014 jsme se zapojili do programu Bon appetit. Cíle programu BA v Domově Božice jsou následující:

Jídlo se bude podávat takovým způsobem:

  • aby byla zachována důstojnost klientů,
  • aby se podporovala soběstačnost klientů,
  • aby klienti měli radost z jídla

a bude kvalitní, tzn., že musí být lákavé, nutričně vyvážené, stravitelné a ve formě, kterou klient zvládne jíst sám. Klade se důraz na vytváření pozitivních vztahů (pečovatel a klient, klient a klient), na způsob podávání jídla, na vytvoření příjemného prostředí, kulturu stolování a na kvalitu jídla (vzhled, chuť a vůně), které zlepšují náladu klienta.

Úkony péče

Rozsah poskytování péče vychází z uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a zahrnuje následující oblasti:

–          pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)

–          pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)

–          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, návštěva knihovny, kina, pošty, obchodů, odběr novin, když není schopen využívají se služby v domově – knihovna, zapnutí televize, rádia, předčítání novin, pomoc při psaní dopisů, pohledů , zprostředkování telefonických hovorů, Den otevřených dveří, společné akce)

–          sociálně terapeutické činnosti (např. taneční terapie,  bazální stimulace, nácvik komunikace, reminiscence, procvičování koncentrace, pozornosti, paměti, myšlení; pracovní terapie – vaření, šití)

–          aktivizační činnosti (např.návštěva společenských akcí, procházky, pobyt na zahradě, volnočasové aktivity, křeslo pro hosta, bohoslužby, hraní her, četba knížek)

Domov Božice se zavazuje:

a)        uživateli poskytovat ošetřovatelskou péči, bude-li potřebná, a to prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou k jejímu výkonu odborně způsobilí.

b)      zprostředkovat poskytnutí ambulantní lékařské péče v zařízení.

Uvedené služby jsou zajišťovány zdravotními pracovníky, pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče, výchovná péče, sociálními pracovníky.

Lékařská péče

Praktický lékař, u kterého se může klient dobrovolně zaregistrovat, ordinuje v domově 2 x týdně. Psychiatrický lékař ordinuje v domově 2x měsíčně. Podle potřeby jsou zprostředkovaná vyšetření i u jiných odborných lékařů.

Doplňkové služby

 

Knihovna

V domově je k dispozici malá knihovna. Zájemci si mohou zapůjčit knihy a časopisy z Obecní knihovny.

Duchovní služby 

V kapli domova probíhají jednou měsíčně bohoslužby. Na přání klienta se dostaví kněz na pokoj.

Kadeřnictví a pedikúra

Na přání klientů dojíždí kadeřnice a pedikérka. Klient se může rozhodnout, zda si přeje využívat služeb kadeřnictví poskytovaných jiným zařízením.