Základní sociální poradenství

Sociální pracovnice Domova Božice poskytují potřebné informace uživatelům a zájemcům o službu, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Např. poskytují základní sociální poradenství v oblasti výběru vhodného druhu sociální služby podle jejich potřeb.

Další zdroje informací:

Konzultační hodiny…

Informační leták…

Informační brožura…

Paliativní péče – informační leták…

Zde naleznete informace o různých poskytovatelích sociálních služeb: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/