Základní sociální poradenství

Sociální pracovnice Domova Božice poskytují potřebné informace uživatelům a zájemcům o službu, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Např. poskytují základní sociální poradenství v oblasti výběru vhodného druhu sociální služby podle jejich potřeb.

 

Zde naleznete informace o různých poskytovatelích sociálních služeb:

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: http://iregistr.mpsv.cz/