Mezigenerační den

Pod tímto příznačným názvem se dne 16.6.2017 v Domově Božice konala akce pro všechny věkové kategorie. Cílem Mezigeneračního dne bylo nabídnout veřejnosti, místním samosprávám, mateřským a základním školám možnost se potkat, vzájemně navázat užší kontakty se seniory, ale také obráceně, umožnit obyvatelům zařízení setkat se s místní komunitou v pro ně známém prostředí a společně prožít pěkný a aktivní den.

Organizátorům se cíl akce podařilo naplnit. S obyvateli Domova se setkaly děti I. a II. MŠ, žáci ZŠ a žáci SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Pozvání přijali představitelé MěÚ Znojmo, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Obce Božice, dalších spolupracujících organizací a rodinných příslušníků a přátel Domova Božice.

Celou akcí se prolínalo téma týkající se přírody. Soutěže byly zaměřeny na poznávání přírody a její ochranu. Poučná byla výstava na téma včelařství. Dětem byla p. Severinovou, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Znojmo, vhodným způsobem vysvětlena a prakticky doložena důležitá činnost včelky. Děti si mohly  prohlédnout včelařské potřeby, ochutnat včelařské produkty přímo od včelaře, p. ing. Hudcové a vyrobit si svíčku. Starší generace výstavu obohatila vyprávěním vlastních zkušeností z oblasti včelaření.

Velké poděkování patří SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., obor truhlář, která vyrobila a darovala na zahradu Domova Božice hmyzí domeček. Děti s pomocí žákyň SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o, obor sociální činnost, naplnily jednotlivé „pokojíčky“ přírodními materiály nasbíranými klienty Domova Božice. Doufáme, že se do tak nádherného příbytku brzy nastěhuje užitečný a zahradě prospěšný hmyz.

V průběhu akce děti, žáci a uživatelé společně vytvořili výtvarné dílo do soutěže Šťastné stáří očima děti. Soutěž vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a novinkou letošního ročníku je kategorie Tvoříme společně.

Společně prožitý pěkný a aktivní den se nemohl ukončit jinak než společným zpíváním. Za kytarového doprovodu p. ředitele Bc. Koprivňanského zazněly písničky blízké dětem i dospělým.

V průběhu celé akce byla vidět u všech přítomných spolupráce a podpora. Starší děti se postaraly o mladší. Děti se velmi ohleduplně, a přitom přirozeně chovaly ke starší generaci. Organizátorům se povedlo propojit všechny generace. Mladší generace předávala životní elán a starší generace své zkušenosti.

Všem, kdo se podílel na přípravě a hladkém průběhu Mezigeneračního dne, patří velké poděkování.

 

P6160948P6160950P6160959P6160965P6160970P6160973P6161007 P6161035 P6161024P6161030P6161035P6161037