Karta potřeb definuje obsah všech činností v návaznosti na potřeby klientů pobytové sociální služby „domov pro seniory“.

Při sociálním šetření, které sociální pracovnice provádějí u zájemce o naši službu po podání žádosti, je zjišťován rozsah potřeb zájemce o službu v návaznosti na jednotlivé činnosti, které jsou uvedeny v kartě potřeb. Takto zmapované potřeby jsou využívány při sestavování individuálních plánů klientů.

Zobrazit kartu potřeb…