Den sociálních služeb

4. září se konal na Horním náměstí ve Znojmě 4. ročník „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“. Pořadatelem této akce je město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska společně s poskytovateli sociálních služeb. Protože Domov důchodců Božice patří mezi významné poskytovatele sociálních služeb, nemohli jsme na této akci chybět a prezentovat naše služby.

Návštěvníci našeho stánku si mohli prostřednictvím fotografií prohlédnout prostory domova. Při prohlížení fotografií z aktivit klientů byli mile překvapení nad množstvím a pestrostí nabídky volnočasových aktivit pro naše klienty. Nejčastější dotazy, na které sociální pracovnice domova odpovídaly, se týkaly umístnění do domova, délku čekací doby umístění, nabízené služby a výše úhrady za poskytované služby.

Návštěvníci mohli ochutnat koláčky, které klienti napekli v rámci klubu „Prostřeno“ a vybrat si z jejich výrobků, které vytvořili v rámci již zmiňovaných volnočasových aktivit.