De Melodica v DD Božice

Čtvrteční odpoledne dne 28.5. zpříjemnily klientům Domova Jarním koncertem členky pěveckého sboru De Melodica. Pod vedením Mgr. Dagmar Szabóové a Mgr Hany Vorlické zazněly lidové, křesťanské a umělé písně jako např. Ave crux, Cum decore nebo rytmickou píseň Lollipop, která roztleskala celé publikum. Za příjemný zážitek všem členkám sboru děkujeme.