Beseda s důchodci

Dne 4.12.2013 se klienti Domova důchodců Božice zúčastnili Besedy s důchodci, kterou pořádala Obec Božice v sále kulturního domu. Pro přítomné byl připraven pestrý program, občerstvení a zábava.

K předvánoční náladě, kterou doprovázelo setkání seniorů, přispěli  také klienti a zaměstnanci Domova důchodců Božice.  Společně se žáky SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo,  se podíleli na výzdobě sálu. Klienti  připravili výstavu svých výrobků. Zprostředkovali vystoupení p. Severinové ADRA s informacemi o dobrovolnické činnosti, kterou provádí organizace ADRA a vystoupení Mgr. Rockové, která přítomné informovala o významu Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska. Aktivizační pracovnice domova pomáhaly s obsluhou. Oceněním pro všechny zúčastněné bylo velké poděkování vedení obce  za pomoc při přípravě příjemného večera.