Potravinová sbírka

Pracovníci Domova důchodců Božice se zúčastnili druhého ročníku Potravinové sbírky, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj ve prospěch Potravinové banky pro Brno. Sbírkou trvanlivých potravin pracovníci DD Božice pomohli lidem bez přístřeší a v nouzi a za tento záslužní čin si právem zaslouží velké poděkování.

Tři králové

Vánoční období jsme s klienty ukončili dne  6.1.2016 kulturní akcí „Tři králové“, s cílem připomenout si význam a tradici pro křesťané tak významného svátku. Tematicky k tomu navazovala odpolední návštěva tříkrálové skupinky koledníků s poselstvím narození Ježíše Krista.  Klienti Domova měli možnost přispět do Tříkrálové sbírky.