Den plný her

Na den 21.9.2015 připadá Mezinárodní Alzheimerovy choroby s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o této nemoci, která narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti a úsudku (zdroj:http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/). V Domově důchodců Božice jsme si tento den připomněli symbolicky – Dnem plných her. Procvičování mozkových funkcí a udržování duševní svěžesti oddaluje vznik a rozvoj […]

Až se zima zeptá

Letošní léto lámalo teplotní rekordy. V tropických vedrech jsme činnosti přizpůsobili potřebám klientů. Dopřáli jsme jim klidový režim a na zahradě jsme pobývali krátkou dobu v dopoledních hodinách. Přesto jsme se snažili připravit pro klienty zajímavé a fyzicky nenáročné aktivity. Dne 9. 7. jsme se pod vedením p.  Šebíkové učili plést košíčky z papírových ruliček. Další inspirace pro […]

Evakuační cvičení

Dne 8.9.2015 si pracovníci Domova důchodců Božice měli možnost vyzkoušet evakuaci klientů pomocí evakuačních podložek. Evakuační podložka je součástí vybavení lůžka a umožňuje rychlý přesun imobilního klienta s matrací. Cvičení probíhalo pod odborným vedením Bc. Ludmily Petříčkové.

Slavnosti chleba ve Slupi

Dne 5. září 2015 jsme se zúčastnili Slavností chleba ve Slupi. Klienti se tradičně těší zejména na bohatý kulturní program, vodní mlýn, jarmark, občerstvení a burčák. Mezi návštěvníky potkávají známé, s kterými se léta neviděli a dochází k dojemnému setkání. Ze slavností odcházejí nabití plní dojmů a zážitků, které hned tak nevyprchají. Letošní rok se Slavnosti chleba […]

Den sociálních služeb

Dne 2. září 2015 se pracovníci  Domova důchodců Božice zúčastnili 6. ročníku „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“ s cílem seznámit širokou veřejnost s činností Domova. Klienti nechtěli ani letos podcenit přípravu na tak velkolepou akci. Pro návštěvníky našeho stánku připravili sáčky s lipovým květem a voňavé pytlíčky s levandulí a různými bylinkami. Výzdobu stánku tentokrát zaměřili […]

Vzpomínkový den na školní léta

V první školní den aktivizační pracovnice připravily pro klienty vzpomínkový den na školní léta. A aby vzpomínání bylo co nejvíce autentické, shromáždily učebnice a školní pomůcky z doby, kdy byli ještě školou povinní. Účinky vzpomínkové terapie si na vlastní kůži vyzkoušeli pracovníci Domova. Mezi učebnicemi objevili slabikáře, z kterých načerpávali první vědomosti. Příjemným překvapením pro klienty byla nečekaná […]