Dýňohrátky žáků 4. tř. s klienty Domova důchodců Božice

Už několik let spolupracuji vždy se třídou, kterou učím, s DD v Božicích. Děti i klienti DD se vždy na setkání moc těší. Někdy přijdeme s kulturním programem, ale nejlepší je setkání při nějaké činnosti. V pondělí 14. 10. jsme společně vyřezávali a zdobili dýně. Bylo nás v aktivizační místnosti plno, ale vše klapalo, jak […]