Vpravo v bok!

  Z jídelny Domova důchodců zazněla hudba na pochod a v  zelených uniformách v řad nastoupily dva vojenské pluky. Konal se zde totiž Vojenský den. Pod velením generála Magdóna plnili vojáci povely, mezi kterými nechyběl ani povel „k zemi“! O humor  se hned na úvod  postarali krátkou scénkou paní Müllerová tlačící na vozíku vojáka Švejka volajícího ,,na Bělehrad“. Čtyřčlenné pluky […]

Slavnosti chleba ve Slupi

  Stalo se již tradicí, že na začátku září organizujeme návštěvu Slavností chleba ve Slupi. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Pořadatelem této kulturně – vzdělávací akce, která se letos konala 7. záři, je obec Slup společně s Technickým muzeem v Brně. Nabídka doprovodního programu byla bohatá. Klienti navštívili jarmark s ukázkami lidových řemesel. Se zájmem sledovali výrobu keramických […]

Den sociálních služeb

4. září se konal na Horním náměstí ve Znojmě 4. ročník „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“. Pořadatelem této akce je město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska společně s poskytovateli sociálních služeb. Protože Domov důchodců Božice patří mezi významné poskytovatele sociálních služeb, nemohli jsme na této akci chybět a prezentovat naše služby. […]