Vpravo v bok!

  Z jídelny Domova důchodců zazněla hudba na pochod a v  zelených uniformách v řad nastoupily dva vojenské pluky. Konal se zde totiž Vojenský den. Pod velením generála Magdóna plnili vojáci povely, …

Slavnosti chleba ve Slupi

  Stalo se již tradicí, že na začátku září organizujeme návštěvu Slavností chleba ve Slupi. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Pořadatelem této kulturně – vzdělávací akce, která se letos konala …