Předvelikonoční týden v Domově důchodců

 Svíčky pod stojánky ohřívaly vosk a pod rukama klientů z domova důchodců vznikaly pestrobarevné kraslice. “Malérečkování“ kraslic se tentokrát konalo s klienty Chráněného bydlení z Šanova, kteří nás navštívili v pondělí,  týden před Velikonocemi. Přestože nám za okny padal sníh, k navození jarní atmosféry se zpívaly písně, recitovaly říkadla a vzpomínalo se na tradice spojené s pomlázkou. Středa patřila Vajíčkovému […]