Přijímání oznámení
(1) Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ve smyslu odst. 3 toho článku.

(2) Příslušnou osobou byl jmenován:
JUDr. Robert Pecka, LL.M.
Tel.:+420 737 584 256
E-mail: robert.pecka@moore-czech.cz

(3) Oznamovatelé jsou povinni podat svá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
a) aplikace, která je dostupná na adrese www.easywhistle.cz do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu, na základě kterého dojde k identifikaci zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení;
b) písemně na adresu zaměstnavatele Božice 188 671 64 Božice, nebo na adresu společnosti Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov;
c) nebo telefonicky na čísle + 420 737 584 256- od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00.

(4) Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

(5) Písemná korespondence (dopis) ve smyslu odst. 3 tohoto článku musí být ze strany oznamovatele označena slovem „OZNÁMENÍ“ nebo „WISTLEBLOWING“. V samotném oznámení pak identifkuje svého zaměstnavatele.