Domov Božice se nachází  v obci Božice, část České Křídlovice. Budova Domova Božice byla postavena v roce 1895. Od té doby došlo k řadě stavebních úprav. Budova je třípatrová. Pohyb mezi patry je zajištěn osobním a nákladním výtahem. V současné době poskytujeme službu 70  klientům domova se zvláštním režimem a 17 klientům domova pro seniory v jednolůžkových, dvou  a vícelůžkových pokojích .

Každý klient má k dispozici polohovací lůžko, noční stolek, jednu šatní skříň se zabudovaným trezorem, poličku a lampičku. Pokoje jsou vybaveny televizí domovskou, popř. klienti mají možnost si svůj pokoj po domluvě vybavit vlastní televizí, rozhlasovým přijímačem nebo jiným elektrickým spotřebičem v souladu s Domácím řádem. Na všech pokojích jsou lednice. Pokoje nemají vlastní sociální zařízení, pouze umyvadlo. Klient si může vzít s sebou do domova polštářek, budík, hrníček, obrázek, fotografie, nebo jinou drobnost, která by mu připomínala domov. Na každém poschodí je k dispozici koupelna a sociální zařízení pro klienty s uzamykatelnými zámky.

Klienti mají k dispozici společné prostory:

 • jídelnu
 • aktivizační místnost
 • kuřárnu,
 • tři terasy
 • zahradu

Jídelna je využívána nejen ke společnému stravování, ale také k provozování společenských akcí, k odpolednímu posezení u kávy nebo ke sledování televize. V aktivizační místnosti probíhají volnočasové aktivity.  Za pěkného počasí jsou využívané pobyty na terasách. Zahrada nabízí možnosti k relaxaci, k volnočasovým aktivitám a k procházkám.

Sociální služba se poskytuje  celoročně 24 hodin denně. Volnočasové aktivity se uskutečňují v pracovní dny od 9 do 15 hod.. O jejich nabídce jsou informování klienti prostřednictvím nástěnek anebo osobně aktivizační pracovnicí. Sociální poradenství se poskytuje rovněž v pracovní dny od 7 do 15,30 hod.

Budova se odemyká v 6 hod a zamyká v 19 hod.

V blízkosti domova se nachází autobusová zastávka. Vlakové nádraží je od domova vzdálené přibližně 2 km. Umístění Domova Božice vyhovuje klientům upřednostňujícím klidné venkovské prostředí. Klienti využívají procházky do přírody. V blízkosti domova se nachází lesopark. Atmosféru Božic dokreslují vinné sklípky.

Poskytované služby

Domov  Božice poskytuje služby, které vedou k zachování a rozvoji soběstačnosti, jsou šité na míru, s respektem zachovaných schopností a dovedností. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o následující služby:

 1. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování
  • úklid
  • praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  • žehlení
 2. Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  • pomoc při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 7. Aktivizační činnosti:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Domov  Božice se zavazuje:

 • uživateli poskytovat ošetřovatelskou péči, bude-li potřebná, a to prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou k jejímu výkonu odborně způsobilí.
 • zprostředkovat poskytnutí ambulantní lékařské péče v zařízení.