OSLAVA MDŽ V DOMOVĚ

V pátek 6.3.2020 jsme s klientkami Domova oslavili svátek Žen. Nachystali jsme pro klientky v aktivizační místnosti příjemné posezení a občerstvení. Jako zákusek byla roláda, kterou si klientky za asistence aktiv. pracovnic upekli den předem a také nechyběl domácí vaječný likér s jehož přípravou také klientky pomáhali. Na závěr oslavy MDŽ  klientky a oš. personál […]

Oslava narozenin klientů

V pátek 31.1.2020 jsme oslavily narozeniny klientů narozených v lednu. Aktiv. pracovnice upekly bábovku, uvařili kávu a samozřejmě nesmělo chybět na přípitek dobré vínečko. Popovídali jsme si, zazpívali a zavzpomínali na mladá léta. Všichni zaměstnanci přejí klientům hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

Zimní turnaj ve stolních hrách

Dne 21.1.2020 jsme v Domově uspořádali pro klienty turnaj ve stolních hrách, kde si klienti procvičili jak paměť, tak jemnou motoriku. K tomuto účelu byli pro klienty nachystány vhodné pomůcky a stolní hry. Klienti se zapojovali dle svých fyzických možností, některým dopomohl personál. Klientům se akce líbila.

Vánoční besídka

Dne 23.12.2019 jsme připravili pro klienty vánoční besídku s pohoštěním. Podávalo se vánoční cukroví, které pekly naše klientky a aktivizační pracovnice uvařily pravý vánoční punč. Společně jsme s klienty poseděli, popovídali si a také zazpívali.