Služba DZR je poskytována v obci Božice, část České Křídlovice. Budova je třípatrová. Pohyb mezi patry je zajištěn osobním a nákladním výtahem. V současné době poskytujeme službu 70 klientům domova se zvláštním režimem. Součástí areálu je velká zahrada. Přístup na zahradu je bezbariérový.

Služba DZR je pobytová a je poskytována celoročně 24 hodin denně. Volnočasové aktivity se uskutečňují v pracovní dny od 9 do 15 hod.. O jejich nabídce jsou informování klienti prostřednictvím nástěnek anebo osobně aktivizační pracovnicí. Sociální poradenství se poskytuje rovněž v pracovní dny od 7 do 15,30 hod.

Budova se odemyká v 6 hod a zamyká v 19 hod.

V blízkosti domova se nachází autobusová zastávka. Vlakové nádraží je od domova vzdálené přibližně 2 km. Umístění Domova  Božice je dle našeho názoru určené klientům místního regionu. Vyhovuje klientům upřednostňujícím klidné venkovské prostředí. Klienti využívají procházky do přírody. V blízkosti domova se nachází lesopark, atmosféru Božic dokreslují vinné sklípky.

Předností našeho domova:

 • Dostupnost dopravní

–    v blízkosti domova se nachází autobusová zastávka

 • Dostupnost kulturní            

–          Kulturní dům Božice

–          Knihovna Božice

–          Kino Marta Božice

–          Městské divadlo Znojmo

 • Dostupnost sportovní            

–            Relax – krytý bazén, sauna, solárium

–            hřiště Božice – kopaná, volejbal, tenis, florbal, košíková

 • Zdravotnické služby  

–            Zdravotní středisko Božice (zubní, praktický lékař)

–            Zdravotní středisko Hrušovany nad Jev. (oční, neurologie)

–            Nemocnice Znojmo

 • Další                                                  

–            Obecní sklep

–            Obchody Jednota, Vala

–            Relax – recepce s barovým vybavením

–            Kadeřnictví

–            Masáže, pedikúra, kosmetika

Domov Božice při poskytování sociální služby spolupracuje:

 • s poskytovateli sociálních služeb ( Oblastní charita Znojmo),
 • s organizacemi v Božicích (Obecní úřad Božice, Knihovna Božice, Kino Marta, obchody, Myslivecké sdružení Borotice – Božice, Spolek božických vinařů, občanské sdružení, Dům s pečovatelskou službou Božice, Relax Božice),
  • se žáky a studenty s cílem zlepšení vnímání role seniorů a vzájemné propojení generací (Základní škola a mateřská škola Božice, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o, Přímětická , Znojmo, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořáková, Domov pro matky a otce v tísni),
  • s rodinou (zapojením rodiny do péče o svého příbuzného, společné akce, dny otevřených dveří, výlety, mohou si připravit rodinné oslavy, mají k dispozici ubytování pro hosty),
   • s Komunitním plánováním sociálních služeb Znojmo,
   • odbornými organizacemi (GOS, HandicapZn Znojmo –prodejce zdravotních a kompenzačních pomůcek).