Oslava narozenin klientů

V pátek 31.1.2020 jsme oslavily narozeniny klientů narozených v lednu. Aktiv. pracovnice upekly bábovku, uvařili kávu a samozřejmě nesmělo chybět na přípitek dobré vínečko. Popovídali jsme si, zazpívali a zavzpomínali na mladá léta. Všichni zaměstnanci přejí klientům hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

Zimní turnaj ve stolních hrách

Dne 21.1.2020 jsme v Domově uspořádali pro klienty turnaj ve stolních hrách, kde si klienti procvičili jak paměť, tak jemnou motoriku. K tomuto účelu byli pro klienty nachystány vhodné pomůcky a stolní hry. Klienti se zapojovali dle svých fyzických možností, některým dopomohl personál. Klientům se akce líbila.