Kateřinská zábava

Dne 26.1.2015 proběhla v Domově důchodců Božice Kateřinská zábava. Klienti si zavzpomínali na své mládí. Vzpomínali, jak taková zábava probíhala v Kyjově a v Uherském Brodě. Povídání, soutěže a písničky se točily kolem jména Kateřina. Kateřinskou zábavou jsme ukončili čas zábav. Nyní nás čekají  přípravy na adventní čas, který začíná již tuto neděli.

Mezinárodní den mužů

Na 19.11. připadá Mezinárodní den mužů. Je určený k oslavě  všech mužů.  Moc informací o něm nemáme. Aby nebyla v Domově znevýhodněna mužská část populace, aktivizační pracovnice si pro ně připravily dopoledne plné her a dobré zábavy.