Den sociálních služeb

Dne 2. září 2015 se pracovníci  Domova důchodců Božice zúčastnili 6. ročníku „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“ s cílem seznámit širokou veřejnost s činností Domova. Klienti nechtěli ani letos …