Pálení čarodějnic

Ani nepříznivé aprílové počasí, které tradičně panovalo na závěr měsíce dubna, neodradilo aktivizační pracovnice od pořádání pálení čarodějnic. Nakonec se sluníčko rozhodlo, že nám to proměnlivé počasí vynahradí. Proto se celá akce mohla konat na zahradě. Klienti nebyli ochuzeni o zážitek ze vzplanutí vatry a upálení čarodějnice. V přírodě všem chutnal opečený špekáček. Kdo chtěl, mohl […]