Dýňohrátky

Již tradičně nás v podzimní čas navštívily děti ze ZŠ Božice, aby společně s klienty domova výtvory z dýní rozveselili prostory domova. Návštěva byla o to zajímavější a cennější, že mezi nás tentokrát zavítaly děti ze 4. třídy pod vedením p. učitelky Mgr. Zuzany Ralenovské. A premiéru zvládly na výbornou. V aktivizační místnosti domova se dlabalo, řezalo a zdobilo. […]