Den sociálních služeb

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na 5. ročník akce „Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“, která se uskuteční dne 3. 9. 2013 od 10.00 hodin na Horním náměstí …

Havarijní situace

Dne 12.8.2014  Bc. Petříčková Ludmila,OZO v PO, seznámila klienty Domova důchodců Božice s havarijními situacemi, které se mohou vyskytnout v domově. Zároveň je poučila, jak se v takovém případě zachovat.  

Slavnosti okurek

  V Domově důchodců Božice se aktivizace tentokrát točila kolem jídla. Klientky se věnovaly své oblíbené činnosti vaření a pečení. Recepty se vybíraly tak, aby se zpracovala úroda ze zahrádky. Nejdříve …

Cvičný požární poplach

Dne 4.8.2014 probíhal v Domově důchodců Božice cvičný požární poplach. Zaměstnanci po vyhlášení požáru evakuovali klienty na invalidních vozících. Bc. Ludmila Petříčková, OZO v PO, seznámila zaměstnance s tím, jak se v případě požáru …