Návštěva božického kina

 V pondělí 25.11.2013 jsme navštívili kino Marta v Božicích. Je obdivuhodné, že v obci s 1700 obyvateli, v době, kdy kina zanikají, si obec Božice udržela kino. Zásluhu na tom má vedoucí kina Ivan Hudec, který ze svých vlastních zdrojů financoval jeho digitalizaci. A tento místní nadšenec, jehož koníčkem je Kinotechnika, pravidelně připravuje představení pro děti MŠ, ZŠ a pro klienty […]