Listopadové křeslo pro hosta

V listopadovém Křesle pro hosta usedl tentokrát Mgr.Ladislav Nevrkla. S využitím dataprojektoru prošel s klienty božického domova důchodců historii i současnost místa, kde klienti tráví svůj podzim života. Procházku zahájil drobnostmi a raritami, mezi nimiž byla, jak sto let stará fotografie Lurdské kapličky v zahradě domova důchodců, tak krásný kohoutek a jeho dvě partnerky z […]

Říjnová beseda o myslivosti

V podzimním čase měsíce října do křesla pro hosta usedl pan Jaroslav Čada, který je předsedou mysliveckého sdružení DROP Božice-Borotice. Toto sdružení má ve znaku dropa velkého. Beseda byla provázena fotoprojekcí. Zajímavostí bylo mnoho, od vydry říční, která se od roku 1995 do vod v revíru opět vrací,  po skutečnost, že v Pravicích se vyskytují v oboře mufloni […]