Vpravo v bok!

  Z jídelny Domova důchodců zazněla hudba na pochod a v  zelených uniformách v řad nastoupily dva vojenské pluky. Konal se zde totiž Vojenský den. Pod velením generála Magdóna plnili vojáci povely, mezi kterými nechyběl ani povel „k zemi“! O humor  se hned na úvod  postarali krátkou scénkou paní Müllerová tlačící na vozíku vojáka Švejka volajícího ,,na Bělehrad“. Čtyřčlenné pluky […]