Do Domova bez testů!

Pro všechny návštěvníky máme velmi dobré zprávy!

V rámci dalšího rozvolňování vydalo MZ mimořádné opatření s účinností od 14. 3.2022, které ruší následující opatření:

nařízení ruší podmínku prokazování návštěv v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v odlehčovací službě pobytové formy očkovacím certifikátem, RT-PCR testem nebo potvrzením o prodělání nemoci 

 

Ostatní podmínky se pro návštěvníky Domova nemění (respirátor, návštěvní doba 13:30 – 16:00, délka návštěvy 30 min.). Při vstupu na oddělení se prosím hlaste u pečujícího personálu.