Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku

Dne 18.5.2018 se uskutečnilo v Domově Božice slavnostní ukončení Univerzity třetího věku. Z rukou Ing. Bc. Barbory Haškové, zástupkyně Masarykovy univerzity převzalo Osvědčení třináct úspěšných absolventů univerzity. Mezi absolventy byli i zástupci Klubu důchodců v Božicích. Jak poznamenala ve svém projevu Mgr. Miroslava Dohnalová, která společně s Ing. Zbyňkem Dohnalem kurzy lektorovala, Univerzita třetího věku v Božicích je tím mimořádná. S touto výjimečností se zatím nikde jinde nesetkala, přestože i jiní poskytovatelé sociálních služeb měli zájem o propojení komunit. Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení pěveckého sboru De Melodica a přítomnost rodinných příslušníků, kteří s absolventy společně sdíleli radost z dosaženého úspěchu.